Solo AOEVN - Bán Kết Tutj vs Vanelove - Trận 1
Giải đấu: Solo Aoe Việt Nam

Danh sách trận
Tutj Tutj
Vane_Love Vane_Love

02-06-2013
Solo AOEVN - Bán Kết Tutj vs VaneloveChém gió