[Đấu Trường Danh Vọng III ] [Tuần 13] Team Z vs Saigon Jokers [05.06.2013]
Giải đấu: Đấu Trường Danh Vọng III

Danh sách trận
Saigon Jokers Saigon Jokers
Team Z Team Z

06-06-2013
Team Z vs Saigon Jokers, Đấu Trường Danh Vọng IIIChém gió